Prijava

Usluge brušenja

Galerija

Kvalitetne usluge brušenja za sve Vaše alate i strojeve.

     

- cijena režijskog sata - 120,00kn

- cijena dolaska servisera na mjesto servisa - 30,00kn

- brušenje noža mesoreznice - 60,00kn

- brušenje noža za rezanje - 12,00kn

- brušenje sjekire - 20,00kn

- brušenje noža univerzalnog stroja - 20,00kn

- brušenje noža (pile) za kruhoreznicu - 30,00kn

- brušenje noža za cuter - 35,00kn

- brušenje noža za rasjecanje karmenadla - 100,00kn

- popravak i brušenje sjekire - 100,00kn

- brušenje noževa mlina za kavu 90 mm - 75,00kn

- brušenje noževa mlina za kavu 100 mm - 120,00kn

- brušenje noževa mlina za kavu 120 do 140 mm - 160,00kn

- brušenje noža i šajbe od fi 70 do fi 100 mm - 15,00kn

- brušenje noža i šajbe od fi 106 do fi 114 mm - 30,00kn

- brušenje noža i šajbe od fi 130 mm - 50,00kn

- brušenje noža i šajbe od fi 160 mm - 80,00kn

- brušenje daske sipas 300x500 - 100,00kn

- brušenje daske sipas 400x600 - 130,00kn

- brušenje panjeva drvenih i plastičnih s jedne strane - 280,00kn

- brušenje panjeva drvenih i plastičnih s obje strane - 560,00kn

- Špricanje plašta za ljuštilicu krumpira - 580,00kn

- Špricanje diska za ljuštilicu krumpira - 520,00kn


-          PDV NIJE URAČUNAT U CIJENU

-          U cijenu nisu uračunati troškovi Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

-          Dijelovi koji će biti ugrađeni , zaračunat će se posebno

-          Poslovi koji nisu obuhvačeni ovim cjenikom dogovarat će se sa naručiocem posebno ili čemo ih naplačivati prema režijskom satu

-          U cijenu popravka nije uračunat kvar na motoru i prematanje motora

-          Cijena prekovremenog rada blagdanom uvečava se za 50% , a cijena prekovremenog rada ostaje ista kao u cjeniku

-          Prijevoz ne zaračunavamo na području grada Zagreba , van Zagreba po kilometru obračunavamo   2,00 kune.


Noval proizvodiStrojevi za obradu mesaStrojevi za vakumiranje i pakiranjeStrojevi za obradu povrćaStrojevi za obradu kruha i tjestaVage i uteziNoževi i priborServis i usluge